Shows

30.09.2017 - Hochfrequenz Vlotho

06.05.2017 - ENTER THE STAGE, CLUB Glashütte Köln

05.05.2017 - Schraub-Bar Bückeburg

04.06.2016 - ISY7 mit Hatsuga Dojo

09.01.2016 - New Year Metal Stemwede

14.03.2015 - RNF Minden

29.11.2014 - ISY7 Espelkamp

25.10.2014 - Inner Regio Vlotho